Dariusz Dąbek

Dariusz Dąbek

Dyrektor ds. Pozyskiwania Projektów

Dariusz Dąbek – były Zastępca Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, prawnik, aplikant rzecznikowski, doświadczony specjalista od pozyskiwania i rozliczania projektów współfinansowanych ze źródeł Unii Europejskiej (kilkadziesiąt przedsięwzięć o wartości ponad 150 mln zł), laureat Konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Eurolider 2009.

Pan Dariusz Dąbek jest absolwentem studiów magisterskich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz studium prawa europejskiego prowadzonego przez Fundację Prawa Europejskiego w Warszawie pod naukowym i dydaktycznym patronatem Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych w Łodzi. Był stypendystą programu TEMPUS na Uniwersytecie Maastricht (Holandia).

Posiada ponad 18-letnie doświadczenie zawodowe, w tym ponad 8-letnie związane z opracowywaniem i realizacją projektów finansowanych ze źródeł Unii Europejskiej. Skutecznie zrealizował kilkadziesiąt projektów o wartości łącznej ponad 150 mln zł. Posiada także certyfikat zarządzania projektami Prince 2 na poziomie Practitioner oraz trenera z zakresu funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. W roku 2014 ukończył podyplomowe studia z zakresu administrowania funduszami unijnymi w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Od listopada 2013 r. do marca 2016 r. pełnił funkcję Zastępcy Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie, nadzorując i realizując przedsięwzięcia zakresu rozwoju polskiego sektora kosmicznego, zasobów ludzkich i adaptacyjności kadr polskich przedsiębiorstw oraz promocji polskiej gospodarki w związku Wystawą Światową EXPO 2015 w Mediolanie.

W 2009 roku otrzymał tytuł Eurolidera w konkursie Ministra Rozwoju Regionalnego.
Aktualnie odbywa aplikację rzecznika patentowego w Polskiej Izbie Rzeczników Patentowych.

TOP