Dominika Bartoszewicz

Dominika Bartoszewicz

Manager Portfolia Projektów

Dominika Bartoszewicz – były pracownik Ministerstwa Zdrowia, posiada ponad 10-letnie doświadczenie związane z realizacją projektów unijnych od strony finansowej, zarówno od strony beneficjenta, jak i pracownika instytucji pośredniczącej oraz wdrażającej.

Będąc pracownikiem jednostki podległej Ministerstwu Zdrowia odpowiadała za rozliczenie finansowe ponad czterystu umów o dofinansowanie, związanych między innymi z budową i doposażeniem szpitalnych oddziałów ratunkowych, centrów urazowych, budową lądowisk, a także zakupami karetek do wojewódzkich stacji pogotowia ratunkowego.

Jako członek zespołu projektu „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych” (P1), którego celem była budowa elektronicznej platformy usług publicznych w zakresie ochrony zdrowia, umożliwiającym gromadzenie, analizę i udostępnianie zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych (…) zajmowała się harmonogramowaniem i harmonizowaniem realizacji planu projektu, analizowaniem i zarzadzaniem ryzykami, monitorowaniem realizacji projektu oraz obsługą procesu zarzadzania zmianą.

W swej karierze zawodowej zajmowała się rozliczaniem finansowym projektów inwestycyjnych, badawczo-rozwojowych oraz szkoleniowych, przede wszystkim związanych z ochroną zdrowia, jak również odzyskiwaniem środków nieprawidłowo wydatkowanych przez beneficjentów. Brała udział w ocenie wniosków o dofinansowanie oraz procesie kontroli projektów realizowanych przez beneficjentów, a także w prowadzeniu szkoleń z zakresu kwalifikowalności wydatków w Programach Operacyjnych i obsłudze systemu SL2014.

Posiada Certyfikat Ministra Finansów na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych.

TOP