Dr. Krzysztof Wojewodzic

Dr Krzysztof Wojewodzic

Specjalista ds. Projektów

Dr Krzysztof Wojewodzic jest multiprzedsiębiorcą. Założył odnoszące sukcesy firmy, takie jak Lerni.us lub Funmedia ltd. i Escola Ltd., których wartość opiewa na miliony złotych. Specjalizacje dr Wojewodzica dotyczą zarządzania strategicznego, z naciskiem na przełomowe technologie oraz modeli biznesowych. Dr Wojewodzic jest również ekspertem w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz międzynarodowym mówcą na temat mobilnego uczenia się. W AVISTA odpowiada za rozwój nowych technologii biznesowych (mobile, ICT, e-learning).

TOP