Jakub Rawski

Jakub Rawski

Koordynator Projektów

Jakub Rawski – zajmuje się realizacją projektów finansowanych ze środków zewnętrznych (Unia Europejska, Norweski Mechanizm Finansowy, Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego) od 2007 roku. Ma bogate doświadczenie w przygotowywaniu wniosków aplikacyjnych i studiów wykonalności dla jednostek samorządu terytorialnego, jednostek administracji rządowej oraz przedsiębiorców. Ma równie bogate doświadczenie w koordynacji i wdrażaniu tego typu projektów.

Przez niemal 8 lat był pracownikiem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, gdzie zajmował się wdrażaniem projektów, których celem było zapewnienie przedsiębiorcom dostępu do usług doradczych (m.in. w zakresie efektywności energetycznej czy optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej). Jego specjalizacją były wówczas usługi o charakterze proinnowacyjnym. Brał aktywny udział w przygotowaniu (merytorycznym i administracyjnym) i uruchomieniu programu szkoleniowo-doradczego, pn. Akademia Menadżera Innowacji (AMI).

Aktualnie również koordynuje projekty na jednej z najlepszych w Polsce uczelni wyższych, tj. Akademii Finansów i Biznesu Vistula.

Jakub jest absolwentem Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie ukończył dwa kierunki: geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna. Ukończył także studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej na kierunku: przywództwo w innowacjach.

Dodatkowo, Jakub interesuje się społeczno-gospodarczym rozwojem jednostek samorządu terytorialnego. Zaowocowało to tym, że jest współautorem strategii rozwoju takich miast jak Radom, Ostrołęka czy Warszawa (#Warszawa2030). Brał też udział w wyborach do Rady Dzielnicy Praga-Północ, jako kandydat bezpartyjny.

TOP