DR ARİF ERKOL

Dr Arif Erkol

Dyrektor Generalny

Pan Arif Erkol jest współzałożycielem i dyrektorem generalnym Avista Consulting & Management. Ma tytuł doktora nauk ekonomicznych Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

W czasie pełnienia przez Niego funkcji rektora Vistula zajęła 5. miejsce wśród 320 uczelni niepublicznych w 2016 r. oraz 1. miejsce w zakresie umiędzynarodowienia wśród wszystkich uczelni w Polsce. Dr Erkol był zaangażowany w połączenie 11 uczelni. Był także ekspertem w zespole powołanym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do opracowania propozycji reform na rzecz wzmocnienia polskiej nauki (tzw. Ustawa 2.0). W latach 2019-2021 pełnił funkcję pełnomocnika rektora w Akademii Ekonomicznio - Humanistycznej w Warszawie.

Zainteresowania dr Erkola obejmują lotnictwo, e-learning, szkolnictwo wyższe, internacjonalizację i projekty unijne.

TOP