GO TO BRAND - promocja polskich przedsiębiorców za granicą

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE INFORMACYJNE
– PROMOCJA POLSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW ZA GRANICĄ, GO TO BRAND
23 marca 2018, godz. 14

Spółka Avista Consulting & Management organizuje w dniu 23 marca 2018 r. w godz. 14-16 (siedziba Spółki, ul. Puławska 182, IX p.) spotkanie informacyjne poświęcone możliwości wsparcia promocji zagranicznej polskich przedsiębiorców projekty w ramach Poddziałania 3.3.3 PO IR 2014-2020 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand”. Spółka oferuje opracowanie przedsiębiorcom pełnej dokumentacji aplikacyjnej.

W konkursie mogą brać udział firmy z całej Polski posiadające status MŚP i prowadzące działalność w jednej z 12 branż kluczowych dla polskiej gospodarki. Każda aplikująca firma opracowuje własny program obejmujący działania promocyjne (targi, indywidualne gospodarcze misje przyjazdowe i wyjazdowe) na min. 1 rynku perspektywicznym przypisanym dla danej branży oraz wybrane z listy imprezy targowe w innych krajach świata. Koszty kwalifikowalne obejmują m. in. przygotowanie materiałów promocyjnych, opłaty związane
z udziałem w targach, podróże, usługi szkoleniowe i doradcze związane z wchodzeniem na dany rynek perspektywiczny.

Branże oraz rynki perspektywiczne objęte programami promocji:

Ogłoszenie konkursu: 1 marca 2018 r.

Termin naboru wniosków
o dofinansowanie: do 8 maja 2018 r.

Alokacja na konkurs: 200 mln zł

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 1 mln zł (dla branżowego programu promocji) /500 tys. zł (dla programu promocji o charakterze ogólnym)

Maksymalna intensywność dofinansowania:

TOP