Fundusze Europejskie 2014-2020 Najważniejsze obszary wsparcia i zasady aplikowania o środki unijne w Nowej Perspektywie Finansowej.

Termin: 07/09/2017

O szkoleniu

Szkolenia unijne uczą nie tylko jak starać się o dotacje, ale również jak wykorzystywać i jak rozliczać otrzymane środki.

Chcemy pomóc Państwu skutecznie wykorzystywać szansę na rozwój jaką dają dotacje z unii europejskiej i ten cel realizujemy właśnie poprzez szkolenia unijne.

Nowa perspektywa finansowa funduszy unijnych na lata 2014-2020 oznacza dla Polski ostatni tak duży budżet na najbliższe 7 lat.

Jakie programy operacyjne oraz priorytety będą w nowej perspektywie finansowej?
Jakie będą dotacje unijne dla firm? A jakie fundusze dla NGO?
Jakie zmiany będą w pozyskiwaniu funduszy unijnych oraz realizacji dofinansowanych projektów?

Z tego typu pytaniami spotykamy się od kilku miesięcy niemal na co dzień. Odpowiedzi na te i inne pytania uzyskacie Państwo uczestnicząc w naszych szkoleniach.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest kompleksowe zapoznanie Uczestników z kluczowymi zmianami i zasadami w zakresie Nowej Perspektywy Finansowej.
W ramach szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę o możliwościach realizacji projektów finansowanych z funduszy europejskich.

Dowiesz się między innymi:

 • Jakie są najważniejsze zmiany dotyczące polityki spójności po 2013r.
 • Jakie nowe Programy Operacyjne będą realizowane.
 • Dla kogo przeznaczone są środki w ramach poszczególnych Programów Operacyjnych.
 • Jak skutecznie aplikować o wsparcie.
 • Jakich błędów należy unikać.

Adresaci

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które:

 • Nie mają doświadczenia związanego z pozyskiwaniem środków unijnych i chcą zapoznać się z możliwościami finansowania przedsięwzięć w ramach obowiązującej perspektywy finansowej 2014-2020.
 • Aplikowały i pozyskiwały środki unijne w ramach perspektywy 2007-2013 i chcą zapoznać się z nowymi zasadami obowiązującymi w ramach perspektywy finansowej 2014-2020

Agenda

 • 9.00-9.30 Rejestracja
 • 9.30-10.00 Rozpoczęcie szkolenia.
 1. Autoprezentacja uczestników szkolenia.
 2. Wymiana doświadczeń w zakresie projektów unijnych.
 • 10.00-11.30 Najważniejsze zmiany dotyczące polityki spójności po 2013 r.
 1. Najważniejsze dokumenty strategiczne regulujące wsparcie z polityki spójności w nowym okresie programowania.
 2. Różnice w porównaniu z latami poprzednimi.
 • 11.30-12.00 Przerwa kawowa
 • 12.00-14.00 Fundusze Europejskie na lata 2014 - 2020
 1. Nowe zasady dotyczące dofinansowania projektów unijnych.
 2. Nowe Programy Operacyjne.
 3. Krajowe programy operacyjne.
 4. Regionalne programy operacyjne
 • 14.00-14.30 Przerwa kawowa
 • 14.30-16.30 Warsztaty - skuteczne aplikowanie o wsparcie. Generator w „pigułce”.
 1. Zasady sporządzania dokumentacji aplikacyjnej.
 2. Opis, uzasadnienie i cele projektu.
 3. Budżet projektu.
 4. Wskaźniki realizacji celów projektu.
 5. Załączniki do wniosku o dofinansowanie.
 • 16.30-17.00 Podsumowanie, pytania i rozdanie certyfikatów

Edyta Niemyjska-Czech

Trener

Trener i doradca. Od wielu lat realizuje projekty finansowane z różnych źródeł oraz prowadzi warsztaty i szkolenia w zakresie pozyskiwania oraz realizacji projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej. Ekspert ds. oceny/opinii wniosków o dofinansowanie min. w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Centrum Projektów Europejskich oraz Polski Cyfrowej. Współautor publikacji pt. „Europejski Fundusz Społeczny dla Edukacji”. W latach 2007-2016 pracownik (Główny Specjalista) Instytucji Pośredniczącej w Ministerstwie Edukacji Narodowej a następnie w Ośrodku Rozwoju Edukacji. Od 2016 roku PM Projekt Manager Biura Projektów Akademii Finansów i Biznesu Vistula. Od 2009 roku Prezes Stowarzyszenia „Stowarzyszenie Motocyklistów VFR Polska”. Posiada prawie 10 letnie doświadczenie w przygotowaniu i koordynacji projektów, w tym wysokobudżetowych projektów współfinansowanych ze środków UE, m in.; posiada doświadczenie w realizacji projektów innowacyjnych, edukacyjnych oraz realizowanych w partnerstwie ponadnarodowym.

Informacje ogólne

Szkolenie odbędzie się 07.09.2017 w godzinach 09:00 - 17:00.

Miejsce:

Avista Consulting & Management
ul.Puławska 182 (IX piętro budynku)
Warszawa

Czas trwania: 8 godzin

W przypadku nie zgłoszenia się odpowiedniej liczby osób, organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia.
Szkolenie to możemy dla Państwa zorganizować również jako szkolenie zamknięte.

Absolwenci otrzymają Certyfikat AVISTA C&M ukończenia szkolenia ‘Fundusze Europejskie 2014-2020. Najważniejsze obszary wsparcia i zasady aplikowania o środki unijne w Nowej Perspektywie Finansowej’.

Zgłoszenia i opłaty

Zgłoszenie do udziału w szkoleniu należy przesłać na adres mailowy [email protected].

Cena za 1- dniowe szkolenie wraz z przerwami kawowymi wynosi 750 zł.

Wpłat należy dokonywać na rachunek:

ING Bank Śląski S.A.
PL 37 1050 1025 1000 0090 3113 2237

Kontakt:

Agata Sobocińska – tel. 502 603 165
[email protected]

TOP