Firmy, które rosną dzięki rozwojowi i ulepszeniom, nie zginą. Ale kiedy firma przestaje być twórcza, kiedy uważa, że osiągnęła doskonałość i teraz musi tylko produkować - już po niej.
- Henry Ford -

Biuro Projektów zajmuje się kompleksową obsługą klientów, w tym uczelni wyższych, szkół i przedsiębiorców, w zakresie pozyskiwania i rozliczania dotacji ze źródeł publicznych, w szczególności Unii Europejskiej. Mamy duże doświadczenie w przygotowywaniu wniosków i zarządzaniu projektami UE.
Ta oczywistość jest motorem działania nie tylko przedsiębiorców, ale i struktur organizacyjnych takich jak szkoły, w tym wyższe, organizacje pozarządowe. Często barierą w ich aspiracjach rozwojowych są pieniądze. Nie często się zdarza, by organizacja posiadała środki finansowe pozwalające na nieograniczone finansowanie nowych przedsięwzięć, zwłaszcza o innowacyjnym charakterze, powalających na uzyskanie znaczącej przewagi konkurencyjnej, ale też obarczonych dużym ryzykiem niepowodzenia. Problem ten dotyczy jeszcze w większym stopniu organizacji niekomercyjnych, których często jedynym kapitałem są świetne pomysły i pełni zapału ludzie. Rozwiązaniem tego problemu jest finansowanie zewnętrzne. Jego pozyskanie wiąże się z przygotowaniem szeregu bardziej lub mniej skomplikowanych dokumentów aplikacyjnych, ale także z umiejętnością wpisania się w cele instytucji publicznej przyznającej dofinansowanie, bowiem zawsze nastawiona jest ona na realizację celów większych niż zaspokojenie interesu danego podmiotu. Ta umiejętność jest kluczem do osiągnięcia sukcesu w postaci dofinansowania zewnętrznego.
Nasz Zespół sprawdził się praktycznie w powyższym zakresie i jest w stanie pomóc Państwu w znalezieniu dofinansowania odpowiadającego na Państwa potrzeby i jednocześnie wpisującego się cele interwencji publicznej w danym źródle finansowania.

Prawdziwy akt odkrycia nie polega na odnajdywaniu nowych lądów, lecz na patrzeniu na stare w nowy sposób.
- Marcel Proust -

Przygotowywanie dokumentacji aplikacyjnej na unijne dotacje na rozwój firmy czy szkoły - to nasza specjalność – od początku działalności udało nam się pozyskać fundusze o łącznej wartości przekraczającej 700 mln zł. Doradztwo unijne prowadzone jest przez grono doświadczonych specjalistów, których główną domeną jest skuteczność. Kompleksowa oferta firmy obejmuje między innymi: doradztwo jeśli chodzi o źródła dofinansowania działań rozwojowych firmy, uczelni, szkół, jednostek publicznych, kompleksowe opracowanie dokumentacji aplikacyjnej, obsługa inwestorów zagranicznych z różnych branż w zakresie lokalizacji inwestycji w Polsce przy wsparciu publicznym, obsługa innowatorów w zakresie komercjalizacji wiedzy, czy wreszcie realizacja oraz zarządzanie projektami. Powierzenie nam tych zadań pozwoli zmaksymalizować szansę na otrzymanie pieniędzy z Unii Europejskiej , a otrzymane od nas wsparcie przyczyni się do pomyślnej finalizacji projektu.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do kontaktu. Podobnie jak inne firmy konsultingowe na spotkaniu zaproponujemy najbardziej optymalne rozwiązanie dopasowane do Państwa oczekiwań. Dotacje unijne? – z nami macie Państwo pewność odpowiednio przygotowanego i poprowadzonego projektu.

Nasza oferta to:

 • Pełna dokumentacja aplikacyjna
  Usługa obejmuje opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu, przygotowanie niezbędnych załączników, w tym biznes planów, studiów wykonalności itp., wymaganej dokumentacji do upubliczniania zamówień.
 • Zarządzanie projektem, w tym rozliczenia
  Zakres usługi dopasowany do potrzeb klienta, obejmować może prowadzenie wszystkich spraw formalno-organizacyjnych w projekcie, rozliczenia finansowe czy też doradztwo prawne.
 • Obsługa inwestorów zagranicznych lokujących biznes w Polsce
  Usługa obejmuje pomoc prawno-finansową w zakresie lokalizacji inwestycji w Polsce, w tym przy wsparciu różnych publicznych mechanizmów pomocowych.
 • Brokering innowacji
  Masz pomysł na innowacyjne rozwiązanie techniczne, które może się okazać sukcesem komercyjnym, nie masz środków na jego wdrożenie, skontaktuj się z Kancelarią a pomożemy Ci znaleźć inwestora / kupca.
 • Opracowanie dokumentów strategicznych
  Potrzebujesz wsparcia w realistycznym planowaniu przyszłości i wytyczaniu kierunków rozwoju, zachęcam do współpracy przy budowaniu strategii rozwoju gminy, powiatu, firmy, branży itp.
 • Szkolenia specjalistyczne
  W ofercie znajdują się specjalistyczne szkolenia z zakresu funduszy europejskich, polityki spójności, prawa zamówień publicznych, prawa konkurencji, prawa ochrony własności przemysłowej. Prowadzą je doświadczeni trenerzy - praktycy, stosujący najnowsze metody nauczania osób dorosłych. Organizujemy zarówno szkolenia otwarte, jak i zamknięte.

Poniżej prezentujemy przegląd najważniejszych dostępnych źródeł finansowania zewnętrznego, w tym o nie tylko dotacyjnym charakterze.

 • Fundusze strukturalne Unii Europejskiej 2014-2020 czyli tak zwany nowy okres programowania Funduszy Strukturalnych. Ich charakter i struktura jest jednak zupełnie inny od środków UE dostępnych w poprzednich latach latach, a hasłami kluczowymi są innowacyjność, inteligentny rozwój i internacjonalizacja.
 • Horyzont 2020 to program Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji dostępny dla wszystkich krajów UE i państw Stowarzyszonych, pozwalający na aplikowanie zarówno szkołom wyższym, jak i przedsiębiorcom.
 • Erasmus + czyli kompleksowe narzędzie wsparcia finansowego dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie.
 • Europa dla Obywateli” to kolejny program UE na lata 2014-2020, mający na celu zwiększenie świadomości obywateli o historii i integracji europejskiej oraz zrozumienie wpływu polityki UE na codzienne życie.
 • Środki krajowe to niezależne od Funduszy Strukturalnych konkursy dotacyjne organów administracji publicznej, pozwalające na finansowanie projektów realizowanych przez różne typy podmiotów. Wśród najważniejszych źródeł finansowania wymienić należy konkursu ministerialne (MPiPS, MKiDN, MSiT, MN, MR itp.) oraz programy pozostałych instytucji publicznych (NCBiR, NCN, NFOŚiGW itp.)
 • Pozadotacyjne źródła finansowania zewnętrznego to przede wszystkim pożyczki i kredyty preferencyjne, fundusze gwarancyjne oraz różne formy inwestycji kapitałowych.

Nasi klienci cenią nas za:

 • doświadczony i wykwalifikowany zespół ekspertów i doradców,
 • wysoką skuteczność w aplikowaniu o dotacje,
 • wieloletnie doświadczenie w aplikowaniu o środki unijne, zarządzaniu projektami i rozliczaniu wniosków,
 • indywidualne podejścia do klienta,
 • profesjonalną kadrę zarządzającą,
 • dużą grupę wysoko wykwalifikowanych trenerów.
TOP